Service en advies

Groei naar een data-gedreven organisatie

In één oogopslag en realtime inzicht in het verloop van prestatie indicatoren.

Periodieke overzichten en advies-rapportages op een consistente manier gepresenteerd.

Dring door tot de kern en signaleer patronen of oorzaken van problemen
Inzicht in de toekomst met voorspellingen van trends en potentiële effecten van ingrepen

Statistiek en datavisualisatie

Door de juiste keuze en toepassing van statistiek, modellen en visualisaties wordt data omgevormd tot feitelijke inzichten.

Verrijken en combineren

Door de combinatie en aanvulling van data uit verschillende bronnen, worden diepere inzichten mogelijk.

Controleren en opschonen

De betrouwbaarheid van data wordt gewaarborgd door detectie en correctie van fouten, uitschieters en andere inconsistenties in de ruwe data.
Dring door tot de kern en signaleer patronen of oorzaken van problemen
Inzicht in de toekomst met voorspellingen van trends en potentiële effecten van ingrepen

Definities en bronnen

De berekeningen en bronnen worden voorzien van heldere definities. Dit leidt tot transparante en betrouwbare inzichten

Ontsluiten en structureren

Uiteenlopende databronnen vragen om verschillende technieken om data (realtime) te ontsluiten in een bruikbare structuur voor analyse.

Vertaling van behoeften

Een goede vertaling en interpretatie van de informatiebehoefte is de basis voor relevante en actiegerichte inzichten.

Het hebben van mooie dashboards en analysetools is niet voldoende als je wilt sturen op data. Inzichten leiden pas tot betere acties wanneer deze relevant, helder, transparant en betrouwbaar zijn. Achter goede data-analyse gaat een complexe wereld schuil, die vaak onzichtbaar is. Devise verzorgt de hele data-naar-inzicht transformatie, waardoor onze producten altijd waardevol inzicht leveren. Daarnaast is voor het sturen op data de transformatie naar een data-gedreven organisatiecultuur cruciaal. We helpen organisaties, op een persoonlijke en proactieve wijze, bij deze transformatie.

Ondersteuning

Een goede aansluiting en zachte landing

We begeleiden onze klanten tijdens uitgebreide implementatietrajecten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de geboden oplossingen aansluiten bij de uitdagingen en doelstellingen van de organisatie, én goed landen bij de gebruikers. Naast standaard hosting en technische ondersteuning, bieden we ook inhoudelijke ondersteuning voor de gebruikers. Met heldere handleidingen en trainingen bieden we handvatten om zoveel mogelijk waarde uit onze tools te halen. Tijdens het gebruik van onze software kunnen alle praktische vragen direct gesteld worden onze live-chat.

Dataservices

Ontsluiten en prepareren van data

Het ontsluiten en prepareren van data is de basis van ieder betrouwbaar inzicht. Niet voor niets is dit een standaard onderdeel is van al onze softwareoplossingen. Wil je geen gebruik maken van onze software maar tóch betrouwbaar inzicht krijgen met een tool naar keuze? We helpen ook graag met het ontsluiten, combineren en opschonen van data, zodat deze in iedere tool tot betere inzichten leidt.

Analyse & advies

Voor gedegen analyses en ad-hoc vragen

​Sommige vraagstukken vereisen gedegen analyses met heldere rapportages. Onze experts hebben ervaring met uiteenlopende vraagstukken, van optimale capaciteitsplanningen, probleemanalyses en het identificeren van verbetermogelijkheden tot en met geografische bereikbaarheidsanalyses en het bepalen van optimale ingrepen.

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top