Gedegen analyses

Voor onderbouwde beslissingen en heldere communicatie

Devise helpt spoedzorgorganisaties met uiteenlopende analysevraagstukken. Onze rapporten en adviezen zijn helder, visueel en betrouwbaar. Dankzij de combinatie van kwantitatieve onderbouwing en onze kennis uit de sector kunnen beslissers weloverwogen keuzes maken en knopen doorhakken.

Lees hieronder meer over:

link_arrow_white Plan een kennismaking

Maak een afspraak voor een kennismaking!

Een greep uit onze analyses

Capaciteits- en procesvraagstukken binnen de spoedzorg

Prestatieanalyses

Het uitgangspunt voor verbeteringen

Een prestatieanalyse geeft een gestructureerde evaluatie van het ambulanceproces. Op basis van historische data wordt dit proces stap voor stap in kaart gebracht en worden eventuele knelpunten blootgelegd.

Vervolgens kunnen we deze analyse aanvullen met een verbeterplan. Om de verbetermogelijkheden optimaal te prioriteren gebruiken we ons logistieke simulatiemodel.

 • Prestatieanalyse responstijden ambulancezorg
 • Trendanalyses werklast en bezetting
 • Verbeterplan A1-prestatie
 • Analyse verandering zorgaanbod
 • Burenhulp overzichten

Capaciteitsanalyses

Inzicht in personele inzetbaarheid

Het sluitend krijgen van roosters kan, zeker in tijden van personele krapte, een grote uitdaging zijn. Door in- en uitstroom van medewerkers, maar ook door perioden van bijvoorbeeld ziekte, vakantie en trainingen, kan er druk ontstaan op het dienstrooster. Inzicht in de toekomstige inzetbaarheid is hierdoor cruciaal.

 • Analyse toekomstige inzetbare formatie
 • Formatieoverzichten
 • Analyse bezettingsgraden voertuigen

Optimale S&B

Op het juiste moment, op de juiste plaats

Door optimale spreiding en beschikbaarheid (S&B) van ambulances worden minder onnodige kilometers gemaakt, wordt gelijktijdigheid geminimaliseerd, en zijn ambulances sneller ter plaatse. Ons simulatiemodel ambulancezorg’ maakt het berekenen van het meest optimale dienstrooster en locaties van standplaatsen mogelijk. Zo kunnen de effecten van toekomstscenario’s worden berekend vóórdat deze realiteit worden.

 • Analyse optimale dienstroosters
 • Analyse optimale spreiding ambulances
 • Berekening dekking ambulancenetwerk
 • Optimaliseren uitruklocaties

Aansturing en DAM

Ga slim om met capaciteit bij schaarste

De zorgvraag is constant in beweging, waardoor het juist aansturen en verschuiven van ambulances een continu proces is. Zeker bij beperkte capaciteit, wordt het slim schuiven met ambulances belangrijker. Dit proces, Dynamisch Ambulance Management (DAM), kan het verschil maken tussen op tijd of veel te laat zijn.

 • Opschaal- en afschaalplan S&B
 • Dynamisch Ambulance Management (DAM) analyse

Ook behoefte aan gedegen inzicht?

We gaan graag in gesprek!

link_arrow_white Kom in contact

Maak een afspraak om verder te praten!

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top