Oplossingen voor meldkamers

Inzichten uit data, direct inzetbaar

De meldkamer creëert een schat aan waardevolle data. Wij gebruiken deze data om het functioneren van het meldkamerproces inzichtelijk te maken. Zo kan dit proces gemonitord worden en kunnen de beste keuzes gemaakt worden.

link_arrow_white Plan een kennismaking

Maak een afspraak voor een kennismaking!

De voordelen

Specifiek voor meldkamers

Stuurinformatie

Inzicht in de meldtijden

Om problemen te identificeren en het meldproces gericht te verbeteren, is het van belang dat er doorlopend inzicht is in de meldtijden en de overschrijdingen ervan.
Meldkamerdashboard
Formatietool via Devise

Eén waarheid

Eenduidig inzicht voor centralisten én managers

Met uniforme definities worden gesprekken gevoerd op basis van dezelfde inzichten. Deze inzichten zijn ook eenvoudig te delen met andere beleidsmakers of ketenpartners. Zo wordt doelmatige ketentransparantie bevorderd en voorkomen dat beleid gemaakt wordt op verkeerde aannames of onderbuikgevoelens.

Altijd actueel

Door directe koppeling met GMS is informatie altijd up-to-date

Onze dashboards sluiten aan op GMS en zijn ook aan te vullen met andere gegevens uit de bekende ERF-systemen. Voor berekeningen worden uiteraard het UBK en de productie- en prestatieberekeningen van het RIVM aangehouden. Zo kunnen centralisten direct overschrijdingen duiden.

Samenwerken met Devise

Wat betekent dat voor jou?

Directieleden

Betrouwbare stuurinformatie

 • Consistente en betrouwbare informatie waar je op kan sturen;
 • Actueel inzicht in trends en afwijkingen in het primaire proces;
 • Beslissingen toetsen aan de hand van gedegen analyses.

Teamleiders

Altijd op de hoogte

 • Grip op processen;
 • Altijd en overal de de actuele situatie beschikbaar inclusief toelichting van centralisten;
 • Tijdig en gericht plannen kunnen maken om het meldkamerproces te optimaliseren;
 • De actuele stand van zaken direct kunnen delen met ketenpartners.

Centralisten

Snel diepgaand inzicht

 • Een live dashboard met de afgehandelde meldingen en doorlooptijden;
 • Direct toelichting kunnen geven waarom een meldtijd overschreden is;
 • Directe vergelijking t.o.v. gemiddelden.

Meldkamerspecifieke data, definities en databronnen

Devise werkt dagelijks met meldkamers en spreekt de taal

We werken al jaren met data uit verschillende systemen in de spoedzorg. We kennen de taal, afkortingen, bronsystemen, berekeningen en definities zoals gehanteerd door de sector en het RIVM.

We kunnen data ontsluiten uit de meest gangbare databasesystemen. We hebben specifiek ervaring met data uit bronnen zoals:

 • GMS
 • EDAZ
 • SIREN
 • AmbuSuite
 • Enigmacare

Zelf de kracht van data ervaren?

We kijken graag wat we kunnen betekenen!

link_arrow_white Vraag een demo aan

Maak een afspraak voor een demo!

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top