De juiste tool voor ieder inzicht

Onze software is intuïtief, inzichtelijk en doeltreffend

Automatische rapporten

Consistent, inzichtelijk en zonder moeite

Interactieve dashboards

In één oogopslag realtime inzicht

Intuïtieve analysetool

In een paar klikken extra inzicht in data

Voorspellende modellen

Bereid je voor op de wereld van morgen

Software die echt werkt

Iedereen moet eenvoudig toegang kunnen krijgen tot relevante inzichten

Onze software is ontworpen voor de (niet-technische) gebruiker. Interactieve visualisaties brengen inzichten op een heldere manier over, samen met een duidelijke beschrijving van de achterliggende definities en databronnen. Met slimme algoritmes helpen we de gebruiker met het vinden van patronen en het interpreteren van data. Zo zorgen we ervoor dat iedereen vertrouwen krijgt in het vinden, delen en toepassen van inzicht uit data.

Visueel

Data wordt inzichtelijk door heldere interactieve visualisaties

Modulair

Van één dashboard tot en met de complete informatievoorziening

Intuïtief

Inzichten worden toegankelijk voor iedereen door onze zeer gebruiksvriendelijke software

Krachtig

Voer complexe berekeningen uit op gecombineerde data uit uit verschillende bronnen

Transparant

De onderliggende definities en databronnen zijn verweven met al onze producten

Veilig

Deel inzichten eenvoudig en veilig met de juiste personen binnen je organisatie

Rapporten

Consistent, inzichtelijk en zonder moeite

Organisaties besteden steeds meer tijd aan het opstellen van periodieke overzichten en rapporten voor het management of aan stakeholders. Onze automatische rapportages zorgen ervoor dat inzichten altijd helder en consistent gepresenteerd worden, zonder enige moeite. Rapporten kunnen geopend en gedeeld worden, of worden uitgeprint. Een bijkomend voordeel: deze rapporten missen nooit een deadline!

Dashboards

In één oogopslag realtime inzicht

Onze dashboards geven in één oogopslag inzicht in de actuele stand van processen. Ze tonen de belangrijkste prestatie indicatoren en veranderingen over de tijd, zodat trends en afwijkingen direct zichtbaar worden. We gaan verder dan alleen het visualiseren van informatie, en geven ook inzicht in de belangrijkste oorzaken van veranderingen in prestatiemetingen. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd.

Analysetool

In een paar klikken extra inzicht in data

Waar dashboards een overzicht bieden, gaat onze analysetool de diepte in. Deze tool geeft de volledige vrijheid om data te exploreren. Met intuïtieve data ‘drill-downs’ kan je met enkele klikken, tot op individuele datapunten, in de resultaten duiken.
Zo wordt het voor iedereen gemakkelijker om patronen te herkennen of antwoorden op nieuwe vragen te vinden. De resultaten zijn eenvoudig te delen met andere gebruikers of te gebruiken in eigen rapportages.

Modellen

Bereid je voor op de wereld van morgen

Om je goed voor te bereiden op de toekomst, moet je vooruitkijken. Door het toepassen van algoritmes, machine learning en simulatie, kunnen trends en potentiële effecten van ingrepen worden voorspeld. Zo kunnen ingrepen vooraf getoetst worden en kan er tijdig worden ingespeeld op veranderingen in het zorglandschap. We ontwikkelen deze modellen voor specifieke toepassingen op basis van een uitgebreide behoeftebepaling en een haalbaarheidsstudie.

Onze producten zelf ervaren?

We kijken graag wat we kunnen betekenen!

link_arrow_white Vraag een demo aan

Maak een afspraak voor een demo!

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top