Betere responstijden en sluitende bezetting

Helder inzicht in het logistieke proces met de dashboards van Devise

Het leveren van tijdige en passende zorg staat voor veel RAV’s onder druk. Door een groeiende zorgvraag en een tekort aan professionals, is het van groot belang om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te organiseren. Om ambulances zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten, moet je eerst goed weten hoe het logistieke proces ervoor staat.

Goede monitoring van processen is een belangrijke basis om in de praktijk de best mogelijke responstijden en bezetting te realiseren. Dit kan met de logistieke dashboards van Devise.

 

Prestaties monitoren

Om gericht te verbeteren moet je eerst weten hoe het nu gaat en waar in het proces ruimte voor verbetering. Devise heeft logistieke dashboards voor ambulancediensten ontwikkeld. Hierin kunnen de prestaties en de productiecijfers doorlopend gemonitord worden.

 

Inzicht in procestijden en bezetting

Ook tonen de dashboards alle inzetdetails zoals procestijden en inzetvolumes vanuit verschillende perspectieven. Zo is bijvoorbeeld eenvoudig te zien

1) waar de inzetten plaatsvinden
2) in welke gebieden er vertragingen zijn
3) in welke processtap deze vertragingen ontstaan

Doeltreffend verbeteren

Via onze dashboards weet een RAV op elk moment hoe het logistieke proces ervoor staat en hebben alle managers dezelfde informatie. Zo kan men gerichte beslissingen nemen en acties plannen om de responstijden, spreiding en beschikbaarheid te verbeteren.

 

Koppeling met de bekende systemen

Onze dashboards sluiten aan op de systemen zoals AmbuSuite, EDAZ en/of GMS. Ze zijn ook te combineren met gegevens uit HR systemen zoals Intus en RAET voor een actueel inzicht in de bezetting.

Voor berekeningen worden uiteraard het UBK, het Nationaal Nummerplan Ambulancezorg en de productie- en prestatieberekeningen van het RIVM aangehouden. Een bijkomend voordeel is dat de jaarlijkse aanlevering voor aan het RIVM voor het Sector kompas en tabellenboek van AZN hiermee eenvoudig te realiseren is.

De dashboard van Devise zijn het startpunt om gericht en doorlopend het logistieke proces te kunnen optimaliseren.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top