Hoe blijft de S&B optimaal bij ziekte?

Hoger ziekteverzuim als gevolg van COVID-19 kan leiden tot uitval

De tweede COVID-19 golf rolt over ons land heen en nieuwe knelpunten worden zichtbaar. Tijdens de eerste golf lag de nadruk op de beddencapaciteit op de IC en de aanwezigheid van materialen, zoals mondkapjes en schoonmaakmiddelen. Nu berichten verschillende media dat groeiend uitval door ziekte van zorgpersoneel een groot risico vormt in de tweede golf.

uitval van personeel in het nieuws

Ziekte onder het zorgpersoneel raakt de zorg dubbel. Enerzijds is er beperkte beschikbaarheid doordat veel mensen niet kunnen of mogen werken. Anderzijds wordt de druk op het gezonde personeel nog hoger dan deze reeds is.

De gevolgen van uitval van ambulancepersoneel zijn kraakhelder: er is simpelweg minder capaciteit beschikbaar om mensen in acute nood te helpen. Dit kan resulteren in langere responstijden voor ambulances met alle gevolgen van dien.

Wanneer je noodgedwongen een dienst moet laten uitvallen, welke dienst kies je dan? Welke heeft de minste impact op de prestaties?

Met andere woorden, hoe hou je de spreiding en beschikbaarheid optimaal met beperkte middelen?

Afschaalplannen: welke capaciteit offer je als eerste op?

Devise bood in maart ambulancediensten aan om een afschaalplan door te rekenen. Zes ambulancediensten hebben hier gebruik van gemaakt. Deze regio’s ontvingen een rapport waarin de uitval van diensten gekoppeld werd aan de prestaties. Hiermee wordt inzichtelijk in welke volgorde uitval van diensten de minste impact heeft op de tijdigheid van ambulancezorg.

Ambulance simulatie van Drenthe
Illustratie van de scenarioberekeningen voor RAV Drenthe

Gelukkig viel het uitval van personeel in de lente mee en is de inzet van de afschaalplannen niet nodig geweest. 

Inmiddels zitten we midden in een tweede golf. Dit keer lopen de ziekteverzuimpercentages ook binnen de ambulancezorg op en is het risico op uitval groter.

Heeft jouw organisatie scherp welke diensten het beste kunnen uitvallen wanneer de nood aan de man is? Wij denken graag mee over de mogelijkheden.

In het afschaalplan krijg je onder andere de volgende inzichten:

  • Een prioritering die aangeeft in welke volgorde diensten het slimste kunnen worden afgeschaald als er noodgedwongen diensten uit moeten vallen
  • De verwachte A1-prestatie van de S&B per afschaling
  • De verwachte gemiddelde aanrijtijd per afschaling
  • De verwachte bezettingsgraad per afschaling
  • Het verwachte aantal keren dat er geen ambulance beschikbaar is (alle ambulances bezet zijn ) per afschaling
  • Een overzicht van de dekkingsgebieden per standplaats

Een voordeel ten opzichte van de eerste rapportages is dat we meer data hebben over de invloed van Covid-protollen op het ambulanceproces. Hierdoor kunnen we in de plannen ook rekening kunnen houden met de langere inzetduur als gevolg van COVID-verdenkingen.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top