Lessons learned van de Analistenmiddag Ambulancezorg

Een goede stap naar meer kennisdeling

Afgelopen 30 september organiseerde Devise de Analistenmiddag Ambulancezorg. Het doel van de middag was om iedereen betrokken bij informatiemanagement in de ambulancezorg dichter bij elkaar te brengen.

Bij deze eerste editie sloten informatiemanagers en analisten van meerdere RAV’s aan, maar ook partners als CityGIS, Ambusuite, het RIVM en Devise waren aanwezig.

Nadat het eerste ijs gebroken was, kwam al vrij snel een open discussie op gang. Voor de thuisblijvers heb ik de belangrijkste punten die mij bijgebleven zijn op een rijtje gezet:

Informatiemanagers hebben het druk

Informatiemanagers en analisten binnen de ambulancezorg hebben het druk. Natuurlijk speelt Covid-19 hier een rol in. Toch kwam ook naar voren dat een groot deel van de drukte ontstaat door de grote wirwar aan informatie-uitvragen voor een veelvoud van ketenpartners en trajecten op verschillende manieren.

De hoeveelheid werk die bij een aanlevering van een gegeven uitvraag of analyse komt kijken, wordt nog wel eens onderschat door de uitvragers.

Een informatiemanager of analist heeft tal van petten op

Als informatiemanager of analist binnen de ambulancezorg moet je van veel markten thuis zijn. Toch zie je dat overal het accent en de focus net anders ligt. Waar sommige informatiemanagers meer bezig met het delen van informatie binnen de organisatie en alles wat hierbij komt kijken, zijn andere meer bezig met de analyse zelf en duiken liever de data in.

Beide rollen zijn echter nodig om tot een goede informatiestroom te komen. Renco Porton ging hier tijdens zijn presentatie ook op in en gaf aan:

De ideale informatiemanager…

 
… kan behoeften vertalen naar een analysevraagstuk, heeft kennis van databases, koppelingen, typen datastructuren, het omvormen, prepareren en opschonen van data, het kiezen van de juiste methodiek het toepassen van statistiek en (voorspellende) modellen, kan resultaten op de juiste manier interpreteren (praktijk kennis), visualiseren en goed en helder presenteren.

(én werkt in een organisatie waar de data toegankelijk is en waar een ‘data-gedreven’ organisatiecultuur hangt zodat inzichten ook daadwerkelijk worden gebruikt en leiden tot betere acties)

Je kunt je voorstellen dat het een uitdaging is om alle hierboven genoemde onderdelen binnen de organisatie beschikbaar te hebben.

Je ziet dan ook dat steeds meer ambulancediensten ervoor kiezen zich te focussen op de regierol waar de informatiemanager een deel oppakt en de andere delen uitbesteed aan analysepartners.

 

Download hier de presentatie als PDF bestand

 

Tijdigheid blijft een uitdaging

Krijg je als informatiemanager een vraag? Dan kost het bij elkaar brengen van het antwoord soms tijd. Ook kan het voorkomen dat de planning al “vol” zit met ander werk.

Het gebeurt daardoor geregeld dat het antwoord op de vraag te laat komt en daarmee het momentum mist. Mosterd na de maaltijd. Dat is natuurlijk zonde.

Een oplossingsrichting is de structurele informatiebehoefte afvangen en de informatie behoevende zelfstandig toegang geven tot de informatie via automatische rapportages of een eenvoudige BI-omgeving gericht op managers of niet-analisten.

Draagvlak en vertrouwen van de rijdende dienst cruciaal voor een informatiemanager

Het klinkt wellicht als een open deur, maar draagvlak en vertrouwen in data of “cijfertjes” door de rijdende dienst zijn erg belangrijk voor informatiemanagers.

Zijn dit vertrouwen en draagvlak te laag? Dan kan het voelen of je als informatiemanager heel hard moet trekken om alles een klein beetje te bewegen.

Een tip: schuif zo nu en dan gewoon aan bij de koffietafel op de posten.

Een andere manier om meer wederzijdse begripsvorming te krijgen kan door simpelweg zo nu en dan een dienst mee te gaan. Zo leer je elkaar beter kennen en het proces (nog) beter doorgronden.

Mocht je interesse hebben in de presentatie van Martel Berends van de RAVU over de berekening van de rijsnelheid over slimme kruispunten of naar de presentatie van Jarnik Krivohlavek over de kansen binnen de ontwikkeling van de luchtvaart op de ambulancezorg, stuur gerust een berichtje.

Dan zorg ik dat je deze ontvangt. Op naar de volgende editie!


Tom

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®