Meer inzicht voor de meldkamer ambulancezorg in Limburg

In de tot stand koming van meldtijden

Sinds ruim een jaar werken de centralisten ambulancezorg van de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg met de meldtijden dashboards van Devise. Dit geeft het management en de centralisten van de meldkamer inzicht in de totstandkoming van de meldtijden. Zo kunnen gerichte acties worden genomen ter verbetering van het meldkamerproces.

Waarom is doorlopend inzicht in totstandkoming van meldtijden belangrijk?

De meldtijden zijn een belangrijk onderdeel van de totale responstijd van een ambulance-inzet, aangezien deze inzet begint bij de melding. Idealiter heb je als aannamecentralist binnen “no-time” de juiste triage verricht en kan de uitgiftecentralist direct de “beste” beschikbare ambulance koppelen.

Helaas kan de meldtijd soms behoorlijk oplopen doordat een aanname of uitgifte langer duurt dan gehoopt. Dit kan allerlei verschillende redenen hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een aannamecentralist die een langere triage moet doen door omgevingsgeluid of paniek bij de melder, een uitgifte centralist die niet direct beschikt over een vrije ambulance, of bijvoorbeeld meerdere spoedmeldingen tegelijkertijd op de meldkamer.

Wanneer je de verschillende redenen van een langere meldtijd systematisch in kaart brengt, kan je hier gericht verbeteringen gaan zoeken en doorvoeren.

Elke oorzaak van een te lange meldtijd kan namelijk om een andere oplossing vragen.

Door goed te begrijpen wanneer welke oorzaken voorkomen, zorg je ervoor dat je niet alleen de juiste oplossingen bij de juiste oorzaken van een langere meldtijd zoekt, maar zorg je er ook voor dat je begint bij de oplossingen die het meeste impact hebben.

Daarnaast kan je als meldkamercentralisten met meer inzicht in meldtijden ook van elkaar leren op de werkvloer. Je kunt met elkaar in gesprek waarom die ene centralist altijd enorm snel is, terwijl sommigen juist wat meer tijd nodig hebben. Daar ligt ruimte voor kennisdeling.

Al met al is doorlopend inzicht in meldtijden en de totstandkoming van meldtijden dus op verschillende vlakken belangrijk om over te beschikken voor de gehele meldkamer.

Elke oorzaak van een te lange meldtijd kan namelijk om een andere oplossing vragen.

Door goed te begrijpen wanneer welke oorzaken voorkomen, zorg je ervoor dat je niet alleen de juiste oplossingen bij de juiste oorzaken van een langere meldtijd zoekt, maar zorg je er ook voor dat je begint bij de oplossingen die het meeste impact hebben.

Daarnaast kan je als meldkamercentralisten met meer inzicht in meldtijden ook van elkaar leren op de werkvloer. Je kunt met elkaar in gesprek waarom die ene centralist altijd enorm snel is, terwijl sommigen juist wat meer tijd nodig hebben. Daar ligt ruimte voor kennisdeling.

Al met al is doorlopend inzicht in meldtijden en de totstandkoming van meldtijden dus op verschillende vlakken belangrijk om over te beschikken voor de gehele meldkamer.

De meldtijden dashboards

De dashboards worden praktisch real-time aangevuld met de laatste inzetten.

Zo kunnen onze klanten doorlopend zien hoe ze scoren op de kwaliteitsindicatoren en tijdig trends herkennen.

Devise heeft in opdracht van de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg  twee verschillende dashboards ontwikkeld. Deze dashboards zijn beschikbaar in de online omgeving van Devise: de Devise Cloud.

Er is een dashboard ontwikkeld voor de centralist en een dashboard voor de leiding van de meldkamer.

Deze dashboards worden continu gevoed met de laatste gegevens uit GMS.

Meldtijden dashboard voor de centralist: inzicht in eigen werk

In het centralistendashboard ziet een centralist direct welke inzetten hij of zij afgehandeld heeft en wat de bijbehorende meldtijden waren.

Wanneer er sprake is van een overschrijding van de aannametijd of de uitgiftetijd* wordt respectievelijk de aanname- of uitgiftecentralist gevraagd om de oorzaak van de overschrijding aan te geven voor de inzet in het dashboard.

Meldkamer dashboard ambulancezorg van Devise
Een voorbeeld van het dashboard voor de leiding van de GMKL (getallen zijn fictief)

Overzichtsdashboard voor de teamleiding

De teamleiding van de meldkamer krijgen het totaal van de hele meldkamer ambulancezorg te zien. Ook kunnen ze ook inzoomen op individuele centralisten.

Zo zien zij snel wat de actuele meldtijden en A1/A2 prestaties zijn, hoe trends zich ontwikkelen en in hoeverre de oorzaken veranderen over de tijd. Daarnaast zien ze ook wie van de centralisten de kortste meldtijden heeft en welke centralist bijvoorbeeld relatief veel overschrijdingen heeft gehad.

Ook kunnen zij via de dashboards direct zien dat er nog overschrijdingen zijn waarbij de oorzaak niet is aangegeven en de centralisten hieraan herinneren.

Zo kunnen zij samen met de betrokken RAV’s, centralisten en ketenpartners zoeken naar slimme verbeteringen in het meldkamerproces.

Een voorbeeld van de rapportage per centralist (getallen zijn fictief)

Wat is het resultaat?

Nu, ruim een jaar na introductie zijn er ruim 10.000 meldingen door de centralisten voorzien van een oorzaak.

Dit geeft de meldkamer en haar centralisten meer grip op het meldkamerproces en de juiste informatie om verder te verbeteren.

De Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg en Devise gaan verder

Het meldkamerproces is dynamisch en de totstandkoming van de lengte van de meldtijden ook.

Met het in kaart brengen van de oorzaken volgens de centralisten is er een grote eerste stap genomen om het proces beter te doorgronden en precieze verbeterslagen door te voeren.

Deze basis biedt vervolgmogelijkheden om de totstandkoming van meldtijden nog beter te leren doorgronden en meldtijden te verbeteren voor iedereen werkzaam op en rond de meldkamer.

Denk hierbij onder andere bijvoorbeeld aan de relatie tussen wachttijden en meldtijden, berekeningen ter ondersteuning van het DAM-beleid.

Peter van den Berg, van Devise:

“we werken al lange tijd prettig samen met de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Er liggen nog veel interessante mogelijkheden om de duur van meldtijden verder te leren begrijpen.”

Wil je meer weten over deze samenwerking met de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg, de gebruikte technieken of over Devise?

Stuur ons gerust een bericht.

link_arrow_white Neem contact op

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top