VRGZ heeft dienstenstructuur laten doorrekenen door Devise

Om zo de verwachte effecten van een mogelijke wijziging goed te doorgronden

In 2020 leerden Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en Devise elkaar kennen.

VRGZ vroeg Devise de verwachte effecten op de responstijden te berekenen bij een mogelijke verandering van een aantal parate diensten naar aanwezigheidsdiensten.

Het uitgangspunt hierbij is dat een aanwezigheidsdienst in de regel minder (vrij) inzetbaar is dan een parate dienst.

Dit komt bijvoorbeeld door langere uitruktijden in de nacht, eventuele beperkte slaapmogelijkheden op posten en een verhoogde kans op overschrijdingen van de arbeidstijdenwet. Ook wordt het VWS-beleid een stuk complexer met aanwezigheidsdiensten.

Samengevat kan een verschuiving van parate diensten naar aanwezigheidsdiensten leiden tot een lagere inzetbare capaciteit in de regio. Dit brengt weer een risico op langere aanrijtijden mee.

Bij zo’n wijziging wil je er zeker van zijn dat 1) de slimste diensten aanpast worden en dat 2) je een goed beeld hebt bij de verwachte effecten op de aanrijtijden wanneer je zo’n verandering besluit door te voeren.

Het simulatiemodel voor de regio van VRGZ
Een overzicht van een computersimulatie van de regio VRGZ

Simulatie & analyse van historische gegevens

Als uitgangspunt is er voor het vergelijk gekeken naar het toenmalige basis dienstrooster, maar er is door Devise ook een optimale versie van het basis dienstrooster berekend.

Dit was belangrijk om een “eerlijke inschatting” te geven van de effecten bij het veranderen van diensten van parate diensten naar aanwezigheidsdiensten. Je wil het namelijk óók vergelijken tegenover een optimale situatie.

Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een inzichtelijk adviesrapport waarmee VRGZ een duidelijk beeld heeft gekregen hoe effectief hun spreiding en beschikbaarheid was, hoe deze nog praktisch nog verbeterd kan worden en welke effecten men kan verwachten bij het veranderen van parate diensten naar aanwezigheidsdiensten.

Het belangrijk om op te merken dat onze analyse zich beperkt heeft tot de impact op rijtijd prestaties.

Een beslissing om over te gaan tot een grote roosterwijziging, zoals hier het geval was, kent veel andere overwegingen dan alleen de rijtijd prestaties.

Daarmee is zo’n analyse een belangrijke bouwsteen, maar niet het enige perspectief belangrijk in de besluitvorming om tot een weloverwogen beslissing te komen.

VRGZ en Devise gaan verder

Na deze analyse heeft Devise meerdere vervolgvragen onderzocht voor VRGZ en kijkt Devise vooruit naar een prettige samenwerking met VRGZ in de toekomst.

Op dit moment zijn zij één van de 7 pilotregio’s in de pilot Optimale S&B van Devise.

link_arrow_white Neem contact op

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top