Het ambulanceproces in de ‘anderhalve meter-samenleving’

Een pleidooi voor scherpe monitoring van procestijden en inzet aantallen

Lange triage op de meldkamer, meer tijd nodig om te behandelen en meer tijd nodig om over te dragen. Het zijn enkele effecten die waarschijnlijk veel RAV’s de afgelopen weken hebben ervaren na de uitbraak van COVID-19. Gevolg: een oplopende inzetduur.

Daartegenover staat waarschijnlijk een daling van het aantal inzetten bij veel RAV’s. Wij zien een algemene trend waarin er zowel minder spoedinzetten als minder gepland vervoer plaatsvindt sinds de uitbraak van COVID-19. Dit is in lijn met het onderbuikgevoel: de meeste Nederlanders blijven thuis, reizen aanzienlijk minder, hebben zo minder (werk)ongevallen. Ook veel planbare ziekenhuiszorg is uitgesteld en dit heeft ook zo de mogelijke gevolgen voor het ambulancevervoer.

Het is een interessante tijd die in ieder geval het komende jaar de nieuwe realiteit lijkt te worden. Alle verwachtingen wijzen erop dat het virus nog geruime tijd aanwezig zal zijn en indringende effecten zal hebben op onze manier van samenleven: “de anderhalve meter-samenleving”.

Dit brengt voor de ambulancezorg allerlei praktische uitdagingen met zich mee in termen van bevoorrading, schoonmaak en gezondheid van ambulancemedewerkers. Het is van belang om verder te kijken en goed te letten op effecten die de anderhalve meter-samenleving gaat hebben op het ambulanceproces van een RAV.

 

Mini ambulance
Foto door Zhen Hu via Unsplash

Houd rekening met een stijging van inzetten en aanhoudende hogere inzetduur

Wanneer de landelijke COVID-19 maatregelen versoepeld worden en de geplande zorg weer opgestart wordt, ontstaat hier een grote uitdaging voor RAV’s.

Het is aannemelijk dat de langere procestijden voorlopig eerder regel dan uitzondering zijn. Uiteraard zullen RAV’s bepaalde zaken versnellen en standaardiseren de komende tijd (denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken van ambulances of handiger omkleden door medewerkers), maar gedurende de aanwezigheid van het (V)LPA protocol COVID-19  zullen inzetten met een COVID-verdenking linksom of rechtsom meer tijd kosten.

Daartegenover staat dat er door de versoepeling van de maatregelen en het opstarten van de geplande zorg waarschijnlijk een grotere zorgvraag ontstaat met een stijging van het aantal inzetten tot gevolg (richting het niveau ‘voor COVID-19’). 

Dit betekent dat bij gelijkblijvende capaciteit de bezettingsgraad zal stijgen. Inzetten kosten immers meer tijd en het aantal inzetten zal langzaam gaan groeien. Dat heeft als risico dat het vaker voor zal komen dat niet de dichtstbijzijnde  ambulance naar een inzet locatie gestuurd kan worden (lees: de eerste keuze), maar eentje die van verder zal komen. 

Dit is een uitdaging omdat het ambulanceproces bij pieken in de bezettingsgraad zand in de motor krijgt. Hierdoor wordt de kans dat het ambulancenetwerk een dag niet optimaal presteert hoger. De kans op deze piekbezetting is groter bij een hogere bezettingsgraad. Dit betekent oplopende aanrijtijden en risico’s op minder tijdige respons.  Deze pieken wil je voorkomen of zo veel mogelijk beperken.

Houd rekening met een lagere daadwerkelijke inzetbaarheid

Er is nog een andere impact van COVID-19 die invloed kan hebben op het ambulanceproces: De daadwerkelijke inzetbare capaciteit. Uitgestelde vakanties, uitgestelde trainingen, eventueel extra opgebouwde plus-min uren in combinatie met de aanstaande zomervakantie kunnen ervoor zorgen dat de daadwerkelijke inzetbaarheid van personeel lager is dan verwacht en gepland voor de COVID-19 uitbraak. Het zal per RAV verschillen hoe de uitgangssituatie is en daarmee hoe groot de impact hiervan zal zijn.

Een lagere daadwerkelijke inzetbaarheid van personeel kan eveneens zorgen voor een hogere bezettingsgraad en resulteren in minder tijdige spoedzorg. Ook dit scenario wil je voorkomen of zo veel mogelijk beperken.

Mocht er sprake zijn van een lagere verwachte inzetbaarheid door de afgelopen periode, dan is het aan te raden om tijdig te zoeken naar een wijze waarin de inzetbaarheid zo hoog mogelijk blijft en een optimum te zoeken tussen de benodigde daadwerkelijke inzetbaarheid voor het rooster, geplande trainingen, vakanties en de uitvoering van overige neventaken.

Zorg dat je een vinger aan de pols houdt

Niemand weet precies hoe het gaat lopen. De impact van het afbouwen van de landelijke maatregelen en het opstarten van de zorg zullen in min of meerdere mate bepaald worden door goede regionale afspraken met ketenpartners hoe snel de voet van de rem gaat. 

Samengevat kan je stellen dat het van belang is om zaken als daadwerkelijke inzetbaarheid, procestijden, inzet aantallen en bezettingsgraad de komende periode nauwlettend in de gaten te houden. 

Zo kun je als RAV direct reageren op de negatieve gevolgen van een stijgende bezettingsgraad door bijvoorbeeld slim te plannen, de spreiding en beschikbaarheid te optimaliseren op basis van de nieuwe uitgangssituatie en door tijdig in overleg te treden met ziekenhuizen, huisartsenposten, de ROAZ-regio of andere ketenpartners over de verwachte implicaties van het opstarten van de regionale zorg voor de keten.

Mocht je van gedachten willen wisselen of meer willen weten over de mogelijkheden van Devise om de bovenstaande zaken te monitoren dan maken we graag een vrijblijvende afspraak.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top