Landelijk inzicht in de bereikbaarheid van acute zorg

Real-time berekeningen dankzij de Landelijke Acute Zorg Kaart

Devise ontwikkelde in samenwerking met het Landelijk Netwerk Acute Zorg een digitale kaart die de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorgaanbieders in Nederland inzichtelijk maakt: de Landelijke Acute Zorgkaart (LAZK). Deze zorgkaart voert real-time complexe berekeningen uit en visualiseert het resultaat voor Nederland. 

Landelijke Acute Zorgkaart

Astrid Koek, Manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN), legt uit: “Er is veel druk op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) kan de zorgkaart  als hulpmiddel gebruiken als er sprake is van een voorgenomen wijziging van het acute zorgaanbod van een zorgaanbieder. Hiermee kan het ROAZ toetsen of het mogelijk blijft binnen 45 minuten in een ziekenhuis te zijn”.

“De Landelijke Acute Zorgkaart is een betrouwbaar rekenmodel. De zorgkaart is in samenspraak met het RIVM ontwikkeld. De tools maken adequate berekeningen om een eerste indicatie te krijgen van de aanrijdtijden”, Astrid Koek, Manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN).

Snelle berekening impact op het zorglandschap

De zorgkaart is een hulpmiddel voor het doorrekenen van scenario’s bij een mogelijke wijziging in het acute zorgaanbod. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis voor langere tijd de SEH sluit. De LAZK maakt inzichtelijk welke consequenties deze wijziging heeft voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van acute zorg voor inwoners van het gebied rond de zorginstelling. Ook geeft de LAZK informatie over de impact voor aanrijtijden of de dekking van een regio bij een verandering in het zorgaanbod.

Twee varianten van de zorgkaart

De digitale zorgkaart kent twee versies, een openbare versie (toegankelijk via www.lazk.nl) en een besloten versie voor gebruikers die zijn aangewezen door het landelijk netwerk. 

De besloten versie is specifiek bedoeld voor de acute zorgnetwerken. Hiermee is het mogelijk om scenario’s door te rekenen of om de verschillende zorgprofielen van een ziekenhuis te bekijken, zoals neurochirurgie of kinder-IC.

“Ik ervaar de samenwerking met Devise als plezier. Ze zijn bereidwillig om mee te denken”, Astrid Koek.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Devise werken sinds 2017 nauw samen om de acute zorg in Nederland continu te verbeteren. De Landelijke Acute Zorgkaart (LAZK) is het resultaat van deze samenwerking. Er wordt doorlopend samengewerkt met het LNAZ om de kaart te verbeteren zodat deze goed blijft aansluiten bij de behoefte.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top