Prestatieverbeteringen en meer grip in het noorden van Limburg

AmbulanceZorg Limburg-Noord en Devise werken succesvol samen aan een betere spreiding en beschikbaarheid

De impact van het verplaatsen of sluiten van een standplaats is groot. Net als het opschalen van het aantal ambulances of de spreiding hiervan. Daarnaast is het resultaat meestal pas na het doorvoeren van de veranderingen goed zichtbaar. AmbulanceZorg Limburg-Noord (AZLN) heeft Devise gevraagd om mee te denken en heeft het advies  succesvol toegepast .

De uitdaging en de resultaten

AmbulanceZorg Limburg-Noord en Devise werken sinds 2016 samen om logistieke processen te verbeteren. Bij aanvang gebeurde het relatief vaak dat ambulances inzetten buiten hun eigen dekkingsgebied deden en de organisatie opereerde al enige tijd onder de gestelde A1-prestatienorm. 

  • Verschillende beleidskeuzes kunnen onderbouwen met data
  • Stijging van A1-prestatie met 2,3% en zo 25% minder overschrijdingen*
  • Meer betrokkenheid van medewerker

“Devise luistert goed naar onze behoefte en zij kunnen complexere technische of wiskundige onderwerpen begrijpelijk uitleggen. Op termijn is de verwachting dat we helemaal overgaan op Devise” , Henk van der Woude, Informatiemanager bij AZLN

Langdurige samenwerking


AmbulanceZorg Limburg-Noord en Devise zijn in 2016 een langdurige samenwerking gestart. Deze samenwerking is gericht op het verbeteren en doorlopend monitoren van het logistieke proces van de regionale ambulancezorg. Het startpunt was een prestatieanalyse om de uitgangssituatie van het logistieke proces goed in kaart te brengen. Vervolgens zijn de mogelijke verbeteringen geïdentificeerd en samengevat in een concreet verbeterplan. Het advies was gericht op de spreiding en beschikbaarheid van de ambulances.


Om de impact van de voorgestelde verbeteringen zo goed mogelijk te kunnen duiden, is veelvuldig gebruik gemaakt van het logistieke simulatiemodel. Dit model is door Devise ontwikkeld en voor AmbulanceZorg Limburg-Noord ingericht. 

Hieronder leggen we uit hoe dit simulatiemodel heeft bijgedragen bij het maken van belangrijke keuzes die vervolgens geleid hebben tot 25% minder A1-overschrijdingen: een stijging van de A1-prestatie van 2,3%*.

AmbulanceZorg Limburg-Noord

Uitdagende geografie van Noord Limburg

Noord-Limburg heeft een uitdagende geografie: de Maas loopt dwars door het gebied en de regio is erg langgerekt. De A1-prestatie lag onder de landelijke norm van 95%. Uit verdere analyse kwam naar voren dat opmerkelijk veel ambulances inzetten deden buiten het dekkingsgebied van de standplaats. Dit duidt op ondercapaciteit in bepaalde gebieden, waardoor ambulances vaker moeten bijspringen buiten hun eigen initiële dekkingsgebied. Deze inzetten duren vaak langer en kunnen  door de hele regio een kettingreactie  veroorzaken met oplopende responstijden tot gevolg.

 

Simulatiemodel rekent complexe berekeningen uit

Dankzij de inzet van het simulatiemodel kan worden voorspeld welke veranderingen in het netwerk bijdragen aan betere responstijden en A1-prestatie. Henk van der Woude, Informatiemedewerker AZLN, licht dit toe: “Zeker wanneer bepaalde beslissingen grote impact hebben, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe standplaats, is het belangrijk op voorhand te weten of het de investering waard is. Met de oplossingen van Devise kunnen we dit nu doorrekenen. Vervolgens kunnen we deze uitkomsten eenvoudig met het team delen. Zo kunnen we de werkvloer of managers laten zien welke keuzes we maken en waarom.”

 

Verplaatsing standplaats Weert leidt tot verbetering A1-prestatie 

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat niet alleen de spreiding en beschikbaarheid is geoptimaliseerd, ook heeft AmbulanceZorg Limburg-Noord mede op basis van de simulatieresultaten besloten om de standplaats van Weert te verplaatsen naar een andere locatie

Leon Triepels, voormalig Manager Corporate Facilities, legt uit: “We hebben altijd een vermoeden gehad dat het verplaatsen van de standplaats Weert positief zal gaan bijdragen aan onze A1-prestatie. Met behulp van het simulatiemodel van Devise hebben we dit kunnen doorrekenen. Met de oplossingen van Devise hebben we inzichtelijk kunnen maken dat het op dit moment nodig is om ook een extra dagdienst op te starten  om zo de A1-prestatie te verbeteren.”

 

Meer betrokkenheid bij medewerkers

Ambulancezorg Limburg-Noord merkt meer betrokkenheid en bewustwording bij medewerkers. Dankzij dit simulatiemodel en de logistieke dashboards wordt de informatie toegankelijker en kunnen de verbeteringen goed gemonitord worden.  

Henk van der Woude beaamt dit: “Bij ons is er een werkgroep gestart met leden uit verschillende disciplines die aan de hand van het simulatiemodel van Devise actieve discussies voeren over toevoegingen op of verbeteringen voor het logistieke proces.” 

Mede dankzij dit simulatiemodel heeft AmbulanceZorg Limburg-Noord een flinke verbetering door kunnen voeren. Benieuwd of wij ook jouw organisatie kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op.

______

* Betreft A1-prestatie 2018 vergeleken met A1-prestatie 2016, a.d.h.v. tabellenboek 2016 en tabellenboek 2018 van Ambulancezorg Nederland. De officiële getallen voor 2019 zijn nog niet beschikbaar, maar zijn naar verwachting positiever dan 2018.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top