Transparantie in Drentse spoedzorg

Hoe UMCG Ambulancezorg in samenwerking met Devise, huisartsen en verzekeraars doorlopend inzicht in de ambulancezorg biedt.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Drentse spoedzorglandschap. Met de sluitingen van meerdere SEH’s en de uitbraak van COVID-19 is hier extra druk op gekomen.

In uitdagende situaties als deze, is communicatie met partners en toezichthouders over het verloop van het proces van groot belang. Maar hoe hou je als RAV je partners in het spoedzorg landschap zo goed mogelijk op de hoogte? UMCG Ambulancezorg ging in 2018 samen met Devise aan de slag met deze vraag.

 

De uitdaging en de resultaten

De afgelopen periode veranderde er veel in het Drentse spoedzorglandschap. Hoe hou je ketenpartners laagdrempellig op de hoogte over belangrijke indicatoren?

Devise en UMCG Ambulancezorg zijn op verschillende vlakken gestart om ketentransparantie en eenduidige informatievoorziening te verbeteren vanuit de RAV.

  • Doorlopend toegang tot belangrijke indicatoren voor huisartsen en toezichthouders
  • Groei in vertrouwen binnen de keten
  • Lagere belasting van de informatiemanager met externe vragen

“Ik vind het belangrijk ketenpartners als huisartsenposten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars te voeden met onze informatie via Devise”, Robert van Barneveld, directeur Zorg UMCG Ambulancezorg

Uniform inzicht in relevante data 

UMCG Ambulancezorg en Devise hebben verschillende stappen gezet om meer inzicht te geven aan ketenpartners en toezichthouders.

Om de betrokken partijen relevante data te bieden, heeft Devise verschillende dashboards gebouwd. Zo zijn verschillende dashboards 24/7 toegankelijk voor het team van UMCG Ambulancezorg. Daarnaast zijn er aparte dashboards ingericht voor huisartsen, huisartsenposten en zorgverzekeraars.

Zo kunnen regionale huisartsen en huisartsenposten bijvoorbeeld zien wanneer en hoe vaak zij doorverwezen als huisartsenzorg. Vervolgens is ook in te zien welke inzet aantallen hiervan geleid hebben tot vervoer naar een SEH of er geen vervoer nodig is geweest (ambulance consult).  Dit geeft huisartsen en huisartsenposten in de regio een goed beeld over de vervolgacties van hun doorverwijzing. Zo kunnen zij dit doorlopend monitoren en de trends periodiek bespreken met de RAV en elkaar.

Ook kunnen zorgverzekeraars doorlopend bij de relevante procesinformatie via een specifiek verzekeraars dashboard met alle belangrijke afgestemde indicatoren waar de zorgverzekeraar graag inzicht in wil hebben hebben.

Data-analyse als hoeksteen voor de regionale overleggen

Devise wordt ook regelmatig betrokken voor data-analyses en advies over de implicaties van het veranderende zorglandschap. Wat zijn de verwachte implicaties voor de aanrijtijden en inzetduur voor UMCG Ambulancezorg bij centralisatie SEHs in de regio?

Dit brengt de discussie aan de beleidstafel naar een hoger niveau: de stand van zaken en verwachtingen zijn duidelijk. Iedereen heeft dezelfde getallen en inzichten, waardoor het gesprek op inhoud gevoerd wordt. Hierdoor kunnen de betrokken partijen gericht naar oplossingen zoeken voor uitdagingen.

Robert van Barneveld, directeur Zorg UMCG Ambulancezorg, geeft een voorbeeld: “We kunnen ons verhaal als organisatie nu onderbouwen met data. Onlangs hebben we in de Drentse acute zorgregio kunnen aantonen dat de beschikbaarheid van de ambulancezorg voor de regio Drenthe onder druk kwam te staan. De instrumenten van Devise bieden inzicht en helpen enorm tijdens dit soort gesprekken.”

Transparantie verhoogt vertrouwen

Uniforme en betrouwbare data verbetert de  relatie met ketenpartners, zeker in combinatie met transparantie. Zo stelt Rob van Diepen, concern controller van UMCG Ambulancezorg:

“ Het dashboard voor de zorgverzekeraars is speciaal samen met hen ontwikkeld. Dit dashboard zorgt ervoor dat wij transparant zijn. Zij kunnen meekijken in onze prestaties wat ook vertrouwen geeft in onze organisatie.”

Devise ontlast de informatiemanager

De samenwerking tussen UMCG Ambulancezorg en Devise zorgt voor meer transparantie en ontlast tegelijkertijd ook de informatiemanager. 

UMCG Ambulancezorg moet bijvoorbeeld periodiek gegevens aanleveren bij zorgverzekeraars. Dit werd handmatig gedaan en kostte veel tijd. Ook vroegen de huisartsen aan UMCG Ambulancezorg geregeld om trends en inzet aantallen van de RAV.

Harriëtte Holt, senior beleidsmedewerkers van UMCG Ambulancezorg licht dit toe: “Ze kunnen nu zelf grafieken inzien en zo kunnen wij gemakkelijker laten zien hoe de processen lopen. Daar zit verder niemand meer tussen.”

UMCG Ambulancezorg en Devise zullen ook de komende periode blijven zoeken naar innovatieve manieren om tijdig op een laagdrempellige wijze informatie te kunnen delen met de lokale ketenpartners.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top