Terugblik: ondersteuning bij afschaalplannen

Devise ondersteunt 6 RAV’s in de voorbereiding voor mogelijk uitval van ALS-Ambulances als gevolg van de pandemie

Op donderdagavond 12 maart kondigde de overheid de eerste ingrijpende maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Dat de druk op de zorg enorm zou gaan toenemen werd een harde realiteit. Ook voor ambulancediensten betekende dit dat zij mogelijk meer werk zouden moeten verrichten met minder capaciteit.

ALS-capaciteit berekenen

Devise bood ambulancediensten ondersteuning bij het berekenen van de slimste manier om ALS-capaciteit af te schalen wanneer dit nodig zou zijn. Op deze manier kunnen ambulancediensten zo goed mogelijke zorg blijven leveren bij uitval van ALS-capaciteit.

De mogelijkheid dat een deel van ALS-diensten kort achter elkaar uit zou kunnen vallen was voor veel RAV’s een relevant scenario. Dit zou kunnen gebeuren door bijvoorbeeld ziekte van personeel of alternatieve inzet van ALS-ambulances voor het landelijk vervoer van Corona patiënten tussen ziekenhuizen. Hoe relevant dit scenario zou worden wist men nog niet. Zoals Mark Rutte destijds ook aangaf: “Met 50% van de informatie moeten we 100% van de beslissingen maken”

Nu, ongeveer vier weken later, blikken we terug op wat er is gerealiseerd. In totaal zijn 6 ambulancediensten ingegaan op de uitnodiging van Devise om kosteloos een simulaties te draaien van een afschaalplan door te rekenen.

Devise heeft voor de afschaalplannen per RAV-regio een logistiek simulatiemodel gemaakt. Het model voorspelt o.a. gelijktijdigheid, aanrijtijden en overschrijdingen voor het spreiding en beschikbaarheidsrooster.

Hoe werkt zo’n model in de praktijk? 

Het model kan onder andere het effect voorspellen van een dienst die uitvalt om zo de dienst met de minste invloed op de prestaties te selecteren.. Op deze manier kon de impact van alle mogelijke afschaalcombinaties doorgerekend worden om vervolgens de beste volgorde te bepalen. 

In totaal zijn er per plan duizenden scenario’s doorgerekend om tot de juiste afschaalcombinaties te komen. Zo krijgt de ambulancedienst ook inzicht in het moment dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om goede zorg te kunnen leveren. Dit is een scenario dat ten alle tijde voorkomen moet worden. 

In het onderstaande staat een animatie van de simulatie voor RAV Drenthe.

Ambulance simulatie van Drenthe

De groene gebieden tonen de dekking van het netwerk op een bepaald moment, en de lijntjes geven aan welke standplaats een inzet uitvoert. Rode punten zijn de te verwachten aanrijtijdoverschrijdingen in het scenario

De situatie enige weken later

Gelukkig lijkt de noodzaak tot het afschalen van ALS-capaciteit mee te vallen. Toch ziet de ambulancezorg er sinds de Covid-19 uitbraak heel anders uit. Er zijn aanzienlijk minder inzetten en procestijden van inzetten zijn langer. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de overheidsmaatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven, uitgestelde zorg door ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook langere triage, langere uitruktijden i.v.m. passende kleding en langere overdrachtstijden bij SEH’s door schoonmaakverplichtingen.

Door de directe toegang tot de ritgegevens van de betreffende RAV’s, konden we snel handelen. Normaliter zouden dergelijke analyses niet zo snel gerealiseerd kunnen worden, maar dankzij de relatie met onze klanten waren we in staat om direct in te spelen op de behoefte en snel te schakelen. 

Wil jij meer weten over de afschaalplannen of onze dienstverlening? Of wil je alsnog gebruik maken van de uitnodiging om een afschaalplan te ontwikkelen voor jullie RAV?

Laat het ons weten, we gaan graag in gesprek!

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top