Hoe RAV Fryslân data gebruikt voor continue verbetering

Ambulances sneller ter plaatse en verbeterde transparantie

Sinds de samenwerking met Devise is RAV Fryslân erin geslaagd om de A1-prestatie met bijna 2% te verbeteren en is daarmee één van de best scorende RAV’s in Nederland*. Daarnaast wordt RAV Fryslân door toezichthouders en zorgverzekeraars geprezen om de transparantie en heldere communicatie rond hun primaire proces. Het succes van RAV Fryslân is het resultaat van doorlopende analyse van de betreffende processen met behulp van de verschillende analysetools van Devise

De uitdaging en de resultaten

Devise en RAV Fryslân stonden eind 2016 voor een aantal uitdagingen. 

De A1 prestatie van RAV Fryslân lag onder de landelijke norm van 95% en men had onvoldoende cijfermatig inzicht om de totstandkoming van de prestatie goed te duiden.

  • Grip op belangrijke processen
  • Bijna 2% hogere A1-prestatie*
  • Meer transparantie en betere communicatie

“De oplossingen en diensten van Devise helpen ons inzicht te krijgen in onze prestaties. Het onderbouwen van goede ideeën is essentieel. Met behulp van de oplossingen van Devise kunnen we keuzes onderbouwen, verantwoorden en uitleggen aan anderen.” , Arno Overduin, Manager RAV Fryslân

Continu verbeteren met de verbetercyclus

Het startpunt was  4 jaar geleden, met een uitgebreide probleemanalyse. Daarbij is het hele primaire proces blootgelegd met behulp van een uitgebreide data-analyse. De knelpunten die uit deze analyse naar voren kwamen, vormden de basis van een doorlopend verbeterplan, dat jaarlijks wordt geüpdate. 

Het verbeterplan doorloopt steeds de volgende stappen: 

Stap 1 – Het analyseren en begrijpen van de huidige knelpunten.

Stap 2 – Het identificeren van mogelijke oplossingen. 

Stap 3 – Het simuleren van verbeteringscyclus. 

Stap 4 – Het implementeren van de beste ingreep.

Stap 5 – Doorlopend monitoren en evalueren van de genomen maatregelen.

De bijzonderheden die daarbij naar voren komen, zorgen dat de cyclus weer opnieuw begint. Een variant van de bekendere ‘plan–do–check–act’ cyclus, maar dan sterk gedreven door data. Zie de onderstaande afbeelding voor de door Devise toegepaste verbetercyclus.

De door Devise toegepaste verbeter cylcus

De gereedschapskist in de praktijk

Het berekenen van scenario’s doet RAV Fryslân met het ‘Simulatiemodel Ambulancezorg’ van Devise. Dit model bootst de ambulancezorg, van Friesland, na in een computermodel. In het model kan de gebruiker   aan verschillende parameters draaien, zoals complete dienstroosters en protocollen. Zo kan het scenario met de beste resultaten vooraf worden berekend, zonder dit in de werkelijkheid te testen; een soort virtuele pilot. 

Het monitoren van processen gebeurt aan de hand van  inzichtelijke dashboards, die stuurinformatie voor de juiste personen toegankelijk maakt. Ook op de standplaatsen worden prestaties inzichtelijk aan de medewerkers getoond  op grote wall-displays. Wanneer gebruikers dieper in de data willen duiken, dan kunnen ze de gebruiksvriendelijke BI-tool inzetten.

Duidelijke resultaten en transparantie

Met deze oplossingen heeft RAV Fryslân grip op de resultaten en kan zij direct bijsturen op basis van vooraf berekende ingrepen. Daarnaast biedt zij meer transparantie aan ketenpartners, eigen personeel, de zorgverzekeraars en de toezichthouders. 

Zo kunnen bijvoorbeeld zorgverzekeraars live meekijken met de prestaties van RAV Fryslân via een speciaal dashboard. “Je ziet direct hoe het gaat. De dashboards geven een continue bewaking op de prestaties en direct inzicht in de belangrijkste processen.”, stelt Arno Overduin, Manager RAV Fryslân.

Ondertussen werken RAV Fryslân en Devise zo’n  4 jaar samen. “Ik ben erg enthousiast over de samenwerking. Het is mooi om te zien hoe Devise zich positioneert binnen de spoedzorg. Echt als partner, met snelle dienstverlening en vakinhoudelijke kennis”, aldus Arno Overduin.

Renco Porton, oprichter van Devise beaamt de goede samenwerking: “RAV Fryslân deelt onze visie op data. Data is onmisbaar  om de juiste beslissingen te kunnen maken. Dit zorgt ervoor dat onze oplossingen ook echt voor verbeteringen zorgen in de praktijk, en dat is natuurlijk ons doel.”

______

* Betreft A1-prestatie 2018 vergeleken met A1-prestatie 2016, a.d.h.v. tabellenboek 2016 en tabellenboek 2018 van Ambulancezorg Nederland. De officiële getallen voor 2019 zijn nog niet beschikbaar, maar zijn naar verwachting positiever dan 2018.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top