Meer grip op het meldkamerproces

Inzicht in meldtijden dankzij procesmonitor en meldkamer dashboard

Wanneer elke seconde telt, is inzicht in de meldtijden op de meldkamer van groot belang. De doorlooptijd van een melding heeft immers directe invloed op de responstijd van een ambulance inzet. 

Devise heeft een laagdrempelige procesmonitor ontwikkeld om de meldtijden en meldtijd overschrijdingen inzichtelijk te maken. Met deze monitor kunnen managers en teamleiders van meldkamers de meldtijden nauwgezet monitoren en de oorzaken van overschrijdingen samen met de centralisten beter duiden.

 

Inzicht in de totstandkoming van meldtijden

Centralisten doen hun uiterste best om zo goed en snel mogelijk meldingen aan te nemen, en wanneer nodig een beschikbare ambulance naar de incident locatie te sturen. Dit kan om verschillende redenen soms meer tijd kosten dan gewenst. Zo kan de melding bijvoorbeeld langer duren dan verwacht omdat er geen ambulances beschikbaar zijn, door een lastig te volgen melder of een slechte verbinding. 

Elke oorzaak heeft eigen karakteristieken en daarmee een unieke oplossingsrichting. Om de juiste oplossingen te identificeren en gericht het meldproces te verbeteren, is het van belang dat er doorlopend inzicht is in de meldtijden en de overschrijdingen ervan.

Meldkamerdashboard
(de getoonde data is illustratief)

Inzicht is de basis van verbetering

Om het meldkamerproces gericht te verbeteren, moet je weten wanneer en waarom de meldtijden oplopen. Zo kan je de oorzaken van meldtijdoverschrijdingen gericht aanpakken en de meldtijdsduur verbeteren.

De kracht van het meldkamerdashboard van Devise is dat het management een eigen dashboard heeft en daarmee  actueel inzicht in de hoeveelheid meldingen, het aantal overschrijdingen, de aanname- en uitgifte tijdsduur. De toelichting van de centralisten wordt ook in het dashboard getoond. 

De centralist heeft een ander live dashboard waarop de afgehandelde meldingen en tijden verschijnen. Hierin kan de centralist ook direct toelichten waarom een meldtijd overschreden is. 

Met behulp van deze dashboards beschikken de teamleiders en managers over een goed beeld van de meldkamer waardoor zij tijdig en gericht plannen kunnen maken om het meldkamerproces verder te verbeteren.

Dankzij onze dashboards zijn de oorzaken van overschrijdingen direct inzichtelijk en het is eenvoudig te zien hoe groot het aandeel van een bepaalde oorzaak is. Hierdoor kan de manager van de meldkamer, samen met de centralisten en ketenpartners eenvoudig prioriteren welke acties de meeste impact zullen hebben. 

Gemeenschappelijk beeld

De oplossingen van Devise bieden een eenduidig inzicht voor zowel de centralisten als de managers van de meldkamer ambulancezorg en eventueel andere belanghebbenden. Gesprekken worden gevoerd op basis van heldere definities en juiste aantallen. Deze inzichten zijn ook eenvoudig te delen met andere beleidsmakers of ketenpartners. Zo bevorder je doelmatige ketentransparantie en voorkom je dat beleid gemaakt wordt op verkeerde aannames of onderbuikgevoelens.

Daarnaast krijgt de centralist via het dashboard een directe terugkoppeling van zijn of haar werk. Welke meldingen werden uiteindelijk een responstijd overschrijding? Hoeveel meldingen verwerk je ten opzichte van collega’s? Wat zijn de meldtijden ten opzichte van het gemiddelde? Dit zijn inzichten die tegenwoordig onmisbaar zijn wanneer je als organisatie in autonomie van medewerkers gelooft.

 

Koppeling direct met GMS

Onze dashboards sluiten aan op GMS en zijn ook aan te vullen met andere gegevens uit de bekende ERF-systemen.

Voor berekeningen worden uiteraard het UBK, het Nationaal Nummerplan Ambulancezorg en de productie- en prestatieberekeningen van het RIVM aangehouden.

 

Meldkamers die met Devise samenwerken

De meldkamer ambulancezorg van GMK Limburg werkt al enige tijd met Devise samen om de meldtijden en de totstandkoming van de meldtijden inzichtelijk te maken. Zo hebben zij de juiste handvatten om gericht het meldproces te monitoren en verder te verbeteren.

link_arrow_white Meer weten?

Neem contact op met Devise

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

Devise Analytics B.V.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
+31 85 060 6044
info@devise.nl

© 2023 Devise Analytics — DisclaimerPrivacyverklaring — Algemene voorwaarden NL | EN — Powered by Posit® and Shiny®

Scroll to top